7895-ha-timmermann-dieter-portraet

Dieter Timmermann

27.09.1935 – 13.04.1992