A Fotolia 1A Frau klein (Quelle Fotolia, VRD_51813097_XL-1)

Catharina Margarete Tönjes

13.04.1827 – 20.10.1845